Transmisja danych, serwerownie i Data Center

Obecnie każdy budynek wyposażony jest w szereg instalacji odpowiedzialnych za transmisję różnych danych.

Mogą to być zarówno dane analogowe jak i cyfrowe, jednakże zawsze niezmiernie ważne jest posiadanie pełnej kontroli nad przepływem informacji w tych sieciach jak i gwarancja ich długiej i bezawaryjnej pracy.
System okablowania jest podstawą do działania całej sieci i służy do transmisji głosu (telefonia), sygnałów wideo (telewizja przemysłowa), danych oraz sygnałów kontrolnych i sterujących (kontrola dostępu, klimatyzacja).

Okablowanie strukturalne

 

Okablowanie strukturalne to najbardziej efektywny sposób budowy infrastruktury sieciowej w budynku. Może zostać zamontowane w nowo powstającym obiekcie, a także w obiekcie już istniejącym, w ramach podnoszenia jego funkcjonalności i standardu. W zakresie projektowania oraz realizacji inwestycji związanych z systemami słaboprądowymi oferujemy:

 – Wykonywanie systemów okablowania strukturalnego;
 – Wykonywanie sieciowych struktur logicznych;
 – Analizę wydajności struktur sieciowych;
 – Usługi integracji sieci lokalnych w struktury rozległe;
 – Instalację i uruchamianie systemów zarządzania sieciami;
 – Projektowanie sieci, instalację i konfigurację urządzeń.

 

Urządzenia aktywne

 

Każda nowoczesna sieć LAN w obiekcie wymaga do działania aktywnych urządzeń umożliwiających jej ciągłą i wydajną pracę. W ofercie można znaleźć pełną gamę takich urządzeń np: regeneratory, koncentratory, przełączniki, mosty, routery czy transceivery. Dzięki wieloletniej współpracy z największymi dostawcami sprzętu sieciowego, jesteśmy w stanie dostarczyć urządzenia najwyższej jakości o specyfikacji odzwierciedlającej aktualne potrzeby klienta. Gwarantujemy zapewnienie najnowszych i zarazem oryginalnych rozwiązań technicznych pozwalających nie tylko powiększyć funkcjonalność obecnej infrastruktury ale też zredukować koszty jej funkcjonowania.

 

Zarządzanie uprawnieniami

 

Intensywny rozwój środowisk sieciowych zwiększa ryzyko penetracji zasobów sieci lokalnych przez osoby niepowołane. Ryzyko dotyczy nas wszystkich a zwłaszcza dużych organizacji komercyjnych, jednostek samorządowych i rządowych. W ramach projektowania oraz realizacji inwestycji związanych z systemami bezpieczeństwa oferujemy:

 – System autoryzacji oraz autentykacji użytkowników;
 – Szyfrowanie danych;
 – Stworzenie infrastruktury klucza publicznego (PKI);
 – Systemy backupu i archiwizacji danych, macierze danych;
 – Systemy firewall i IPS;
 – Biometrykę.

 

Urządzenia sieciowe i bezpieczeństwo sieci

EXTREME NETWORKS

Jako złoty partner Extreme Networks oferujemy: przełączniki sieciowe punkty dostępowe oprogramowanie do analizy sieci systemy NAC

FORTINET

Jako autoryzowany partner FORTINET oferujemy usługi w kategoriach takich jak: Zapory ogniowe nowej generacji (UTM) Produkty dla centrów danych Bezpieczeństwo Wi-Fi Zabezpieczenie urządzeń klienckich Sandbox Analiza ruchu sieciowego

WACHGUARD

Jako autoryzowany partner FORTINET oferujemy usługi w kategoriach takich jak: Zapory ogniowe nowej generacji (UTM) Produkty dla centrów danych Bezpieczeństwo Wi-Fi Zabezpieczenie urządzeń klienckich Sandbox Analiza ruchu sieciowego

VMWARE

Jako autoryzowany partner VMWARE mamy w kompleksową ofertę profesjonalnych rozwiązań do wirtualizacji.

ALLIED TELESIS

Jako autoryzowany partner ALLIED TELESIS oferujemy między innymi: przełączniki sieciowe, Bezprzewodowe punkty dostępowe Zapory ogniowe nowej generacji (UTM)

VEEAM

Jako autoryzowany partner VEEAM dostarczamy systemy backup, przeznaczone dla środowisk wirtualnych stacji roboczych.

ALCATEL LUCENT ENTERPRISE

Jako dostawca rozwiązań ALCATEL LUCENT ENTERPRISE oferujemy: przełączniki sieciowe sieciowe urządzenia bezprzewodowe centrale telefoniczne

System kontroli warunków środowiskowych

 

Klimatyzacja i wentylacja powietrza w obiektach budowlanych odgrywa bardzo ważną rolę. Decyduje o komforcie pracy i wypoczynku. Realizowane rozwiązania w zakresie klimatyzacji i wentylacji w sposób ciągły odświeżają i regulują powietrze utrzymując określoną temperaturę w określonych pomieszczeniach. Przykładem zastosowania może być reakcja systemu na zbyt niską temperaturę w danym pomieszczeniu, polegająca na podgrzaniu tylko i wyłącznie tego konkretnego pomieszczenia. System może działać także odwrotnie, tzn. w przypadku zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniu może podjąć kroki mające na celu jej obniżenie do odpowiedniej wartości.

Utrzymywanie stabilnej temperatury i wilgotności nie tylko poprawia komfort pracy pracowników ale jest też niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania maszyn. Precyzyjna kontrola warunków środowiskowych jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej serwerowni, praktycznie niezbędnej w każdym małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie.