Systemy inteligentnego budynku

Sterowanie infrastrukturą budynkową jest łatwe, poprawia komfort użytkowania i prowadzi do oszczędności.

Budynki posiadają rozbudowaną infrastrukturę wewnętrzną naszpikowaną różnorodnymi systemami, urządzeniami i instalacjami technicznymi. Do ich administrowania konieczne są informatyczne systemy zarządzania. Profesjonalnie zaprojektowana, wykonana i zarządzana infrastruktura budynku tworzy bezpieczne i komfortowe środowisko pracy, ułatwia zarządzanie obiektem jak również jego obsługę i serwis, a także oszczędza zużycie mediów. Pod względem praktycznym, systemy zarządzania budynkiem mają na celu pełną kontrolę wszystkich instalacji. Pod względem ekonomicznym takie rozwiązanie zapewnienia obniżenie kosztów związanych z eksploatacją obiektów. Ponadto, gwarantuje szybki przepływ informacji pomiędzy systemami i skracają czas reakcji na zagrożenia. System zarządzania budynkiem (BMS- Building Management System) umożliwia łatwe i spójne zarządzanie poszczególnymi elementami instalacji co pozwala zaoszczędzić czas i redukować koszty.

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie

 

Priorytetem każdego przedsiębiorstwa powinno być zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych wewnątrz firmy jak i ochrona osób w niej pracujących. Aby spełnić te wymagania miejsce pracy pracowników powinno być wyposażone w spójny system bezpieczeństwa. Odpowiedzią na powyższe zapotrzebowanie jest System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS – globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Elementami Systemu Bezpieczeństwa są poniższe systemy.

System Kontroli Dostępu

Ten system znajduje głównie zastosowanie w biurowcach i instytucjach. Jego podstawą może być albo zaawansowany system personalizacji (oparty np. o rozpoznawanie twarzy), albo system czytników kart magnetycznych, bądź chipowych. W tym pierwszym przypadku, o ile sam system personalizacji jest złożony, o tyle sprawa wygląda prosto, a mianowicie w przypadku, gdy np. do jakiegoś pomieszczenia mają dostęp osoby zarządzające budynkiem, system rozpoznawania osób informuje system kontroli dostępu kim jest osoba chcąca otworzyć drzwi, a jeśli nie jest to osoba z kręgu osób zarządzających budynkiem, to nie zostanie jej zwolniona blokada drzwi. W przypadku drugim system, na podstawie informacji zawartych na karcie, sprawdza kim jest dana osoba i czy ma ona dostęp do danego pomieszczenia – jeśli nie posiada dostępu, to system nie pozwoli na otwarcie drzwi.

 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oparty jest na czujkach wykrywających ruch w strefie objętej ich działaniem. W przypadku wykrycia ruchu czujki przekazują zarejestrowany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od tego, jak jest zaprogramowana, przekaże sygnał powiadamiający o intruzie na obszarze obiektu chronionego. Dzięki zintegrowaniu szerokiej gamy czujników i detektorów takich, jak chociażby detektor ruchu, możliwa jest reakcja systemu na próby włamania, jak np. stłuczenie szyby w oknie, przekroczenie wyznaczonej linii czy wdarcie się intruza do zastrzeżonego obszaru. Przykładem takiej reakcji może być automatyczne poinformowanie ochrony obiektu czy też policji o zaistniałych okolicznościach, uruchomienie syren alarmowych mających odstraszyć intruza i zwrócenie uwagi ew. przechodniów. Przez cały ten czas działa system monitoringu złożony z szeregu kamer i czujników. System ten rejestruje wydarzenia zachodzące na terenie budynku, co może się przydać np. policji, ale również czynnie wspomaga system alarmowy.

System telewizji dozorowej

Bezpieczeństwo to również sprawnie działający systemy telewizji obserwacyjnej, umożlwiający nie tylko pomagający zidentyfikować informujące personel oraz służby bezpieczeństwa o ewentualnym zagrożeniu. Czasami w celu łatwiejszego znalezienia sprawcy łączy się systemy SSWiN i CCTV, powodując np. włączanie nagrywania w momencie wykrycia zagrożenia przez czujkę systemu alarmowego. Ponadto zmiana parametrów pola obrazu kamery może wyzwolić alarm SSWiN. System telewizji dozorowej zazwyczaj stosuje się jako uzupełnienie innych zabezpieczeń elektronicznych.

System Sygnalizacji Pożaru

System sygnalizacji pożarowej (SSP) – zbiór współdziałających elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Jednym z głównych zadań SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na zawiadomienie odpowiednich służb, przeprowadzenie ewakuacji budynku i skuteczną ochronę ludzi i mienia.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

W razie wykrycia pożaru lub innych zagrożeń dla życia lub zdrowia, powinien uaktywnić się Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO). Jego głównym celem jest informowanie znajdujących się w budynku osób o zaistniałym zagrożeniu oraz udzielanie wskazówek dotyczących sposobu ewakuacji. Głównym elementem DSO jest rozbudowany system głośników rozmieszczonych po całym budynku, umożliwiający sprawne przekazywanie informacji.

System Oddymiania

Podczas pożaru równie niebezpieczny jak ogień jest wydzielany dym. Często ofiary pożaru umierają nie od poparzeń lecz od zatrucia dymem lub toksycznymi gazami. W celu przeciwdziałania takim sytuacją w nowoczesnych budynkach montowany jest system oddymiania, zwiększający kontrolę nad wydzielanym dymem poprzez sterowanie elektronicznie otwieranymi klapami dachowymi i kontrolowaniem wentylacji w budynku.

System Gaszenia

System gaszenia pożaru zazwyczaj wykorzystywany jest do gaszenia serwerowni lub małych archiwów. Jego główną funkcją jest uruchamianie stałych urządzeń gaśniczych (zawierających środek gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli) po otrzymaniu sygnału z czujek pożarowych lub ręcznych przycisków uruchamiających „START GASZENIA”. Nowoczesne systemy gaszenia pożaru pozwalają na skuteczne ratowanie sprzętu komputerowego i jednocześnie są bezpieczne dla ludzi.

Depozytory kluczy

W skład naszej oferty wchodzą szafki do zarządzania kluczami i ich przechowywania, czyli wszelkiego rodzaju depozytory, w których dostęp do kluczy jest realizowany poprzez przydzielanie praw dostępu i rejestrowany w zintegrowanej z urządzeniem bazie danych.

Oferujemy depozytory, które mają zróżnicowaną funkcjonalność:
• do przechowywania kluczy połączonych z brelokami deponowanymi w specjalnie przeznaczonych do tego gniazdach
• do przechowywania kluczy  w półwkładkach bębenkowych
• do przechowywania  dokumentów samochodowych w slotach
• do przechowywania  wartościowych przedmiotów i małych obiektów zamykanych w skrytkach
• do zarządzania i przechowywania kluczy lub kart dostępu dla małych hoteli i pensjonatów, które pozwalają na zdalne przydzielanie i przesyłanie kodów dostępu do kluczy lub kart zbliżeniowych gościom hotelowym, korzystającym z usług hotelu poza godzinami pracy personelu recepcyjnego.

Systemy Audio Video

 

Zapewnienie komfortu użytkownikowi to nie tylko zadbanie o odpowiednie warunki środowiskowe czy zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Należy mu też ułatwić pracę czy umilić wypoczynek.

ZSK realizuje projekty systemów audiowizualnych, systemów wizualizujących i zarządzających procesami, systemów zarządzania treścią.

Integrujemy systemy audiowizualne w obiektach infrastrukturalnych, edukacyjnych, użyteczności publicznej oraz sektora prywatnego. Zajmujemy się kompleksowo przygotowywaniem dokumentacji projektowej, sprzedażą oraz realizacją inwestycji w dziedzinie Audio-Wideo. Ponadto oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru sprzętu oraz instalacji.

Systemy nagłośnienia

W ZSK jesteśmy świadomi, jak ważnym elementem instalacji jest nagłośnienie oraz szereg współpracujących z nim urządzeń. Zapewniamy profesjonalny dobór urządzeń, dopasowany do wymagań klienta oraz możliwości instalacyjnych obiektu. Proponujemy Państwu szeroki asortyment urządzeń takich jak: głośniki naścienne i sufitowe oraz zestawy głośnikowe, wzmacniacze mocy, miksery, procesory i efekty, matryce audio.
Dobieramy profesjonalny osprzęt do systemów nagłośnienia: mikrofony przewodowe i bezprzewodowe, źródła dźwięku (odtwarzacze CD/DVD/BluRay), akcesoria instalacyjne i inne.

Systemy Video

Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie dostarczania usług wizualnych. Posiadając bogate doświadczenie w budowaniu sieci telekomunikacyjnych wykorzystujemy je w projektowaniu i realizacji systemów transmisji wideo. Zakres ofert obejmuje transmisję sygnału, sterowanie przesyłem, projekcję oraz zarządzanie treścią. Oferujemy budowę instalacji sieci telewizji DVBT i SAT ale także możliwość stworzenia indywidualnego systemu przesyłania obrazu w celach reklamowych lub informacyjnych.

Sterowanie (Signal management)

Ważnym aspektem systemów transmisji sygnałów jest zarządzanie nimi. Proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązania z zakresu przełączania sygnałów AV. Dzięki szerokiemu zakresowi urządzeń dostępnych w naszej ofercie, budujemy systemy dokonujące dowolnych operacji na sygnałach analogowych (VGA/RGB, S-video, composite video, audio) oraz cyfrowych (DVI, HDMI, SDI, S/PDIF). W ofercie posiadamy m. in.: matryce wideo i audio, przełączniki, skalery, extendery, procesory czy też interfejsy sygnałowe.

Proponowane przez nas systemy do zarządzania sygnałami AV znajdują zastosowanie w obiektach edukacyjnych, infrastrukturalnych, centrach konferencyjnych oraz budynkach mieszkalnych.

Projektory i ekrany projekcyjne

Udana prezentacja to nie tylko ciekawy pomysł i jego poprawne opracowanie. Ważny jest również sposób jej przedstawienia – interesujący temat połączony z elementami multimedialnymi, kolor oraz dźwięk – dające pełniejszy przekaz i wywierające pozytywne wrażenie u odbiorcy.

Oferujemy wyświetlacze i projektory wraz z ekranami do realizacji kina domowego oraz dedykowane do zastosowań profesjonalnych.

W systemach nadzoru wizyjnego, obsługi procesów technologicznych, nadzoru transportu (lotniczego, masowego) ważną rolę odgrywa obrazowanie wielkoformatowe. ZSK realizuje skalowalne rozwiązania od monitorów wielkoformatowych do budowy dużych ścian wizyjnych.

 

Systemy konferencyjne

W dzisiejszych czasach potrzebujemy szybkiego kontaktu z innymi ludźmi. Możliwości, jakie oferuje poczta elektroniczna i telefon okazują się czasami niewystarczające. Regularne spotkania na żywo oraz pełen kontakt to kluczowe elementy sukcesu. Jednak podróże zajmują czas i generują koszty a obecnie nie zawsze są możliwe, dlatego oferujemy nowoczesne systemy konferencyjne przesyłające  czysty obraz i dźwięk, co pozwala prowadzić wygodne rozmowy pomimo dużych odległości.

Zarządzanie treścią (Digital signage)

Przesłanie informacji wizyjnych i dźwiękowych to nie wszystko. Ważne jest by informacja trafiła do odbiorcy w określonym miejscu i określonej porze. Za zarządzanie dystrybucją informacji (treści) odpowiadają systemy digital signage. Jest to  cyfrowa dystrybucja multimedialnych treści poprzez centralnie zarządzaną sieć wyświetlaczy. Można tą sieć dynamicznej komunikacji cyfrowej porównać do prywatnego kanału telewizyjnego skierowanego do osób znajdujących się np. w centrum konferencyjnym, handlowym, biurowcu.

Możliwość ukierunkowania przekazu oraz efekt zaskoczenia odbiorcy, nie spodziewającego się otrzymania dynamicznego przekazu, powodują, że tego typu sieci skutecznie wpływają na zachowania odbiorcy.

System digital signage składa się z trzech podstawowych elementów:

 – Oprogramowanie do zdalnego zarządzania obrazem,
 – Odtwarzacze wraz z wyświetlaczmi (np. monitorami wielkoformatowymi)

 – Treść (content) wyświetlana.

 

ZSK może zaoferować kompleksowe rozwiązania. Możemy zbudować cały system bazując na oprogamowaniu zarządzającym treścią takich firm jak Eveo,  Nexcom, Cayin Technology i dobierając sprzęt odpowiednio do potrzeb. Wdrażamy zarówno proste systemy off-line (kiosk informacyjny) jak również rozbudowane systemy centralnie, zdalnie zarządzane.

Możemy także wspomóc w przygotowaniu treści do prezentacji w systemie.

Rozwiązania audio-video

POLYCOM

Oferujemy rozwiązania POLYCOM w zakresie przesyłania obrazu i dźwięku.

EXTRON ELECTRONICS

W swojej ofercie posiadamy rozwiązania EXTRON ELECTRONICS w zakresie systemów Audio-Video

MONACOR INTERNATIONAL

Dostarczamy systemy nagłośnieniowe PA oraz systemy monitoringu przeznaczone dla dużych obiektów użyteczności publicznej w oparciu o technologię i sprzęt MONACOR INTERNATIONAL.