Wybrane Projekty IT ZSK

Wojskowy Instytut Łączności Zegrze

Dostawa i instalacja superkomputera, macierzy, urządzeń sieciowych oraz wdrożenie systemu OpenStack i CEPH

Gmina Sędziszów Małopolski

Dostawa 184 zestawów komputerowych, 26 urządzeń mobilnych do obsługi edziennika podczas lekcji WF, 11 zestawów komputerowych do obsługi e-usług w SCUW

Instytut Nauk Geologicznych UJ

Dostawa sprzętu komputerowego: komputery stacjonarne, komputery przenośne, stacje graficzne, monitory, serwery, macierz dyskowa, czytniki ebooków, urządzenia aktywne i bezpieczeństwa sieci

Gmina Stalowa Wola

Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Dostawa 100 przełączników sieciowych – Cisco Catalyst

Budynek Dydaktyczny UJ

Dostawa przełączników sieciowych Extrme Networks o przepustowości 40Gb/s do obsługi sieci wewnętrznej w tym CCTV. Dostarczono również firewall nowej generacji typu UTM Fortinet FortiGate.

Gmina Stopnica

Implementacja 210 e-Usług publicznych, poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a nadto dostawa 12 145 zestawów do zdalnego odczytu

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dostawa przełącznika centralnego szkieletu sieci komputerowej oraz punktów dostępowych sieci bezprzewodowej

Infosoftware

Dostawa i wdrożenie dedykowanego systemu do technologii 3D wraz z wyposażeniem sieciowym

NASK Państwowy Instytut Badawczy

Dostawy Mobilnych Pracowni Komputerowych w postępowaniu organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy. Do polskich szkół trafiło ponad 12 tysięcy laptopów.