Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny
Oferowana przez Zakład Systemów Komputerowych usługa outsourcingu procesów IT łączy w sobie aspekty profesjonalnego zarządzania procesami IT z wysokimi kompetencjami technicznymi.

Dzięki świadczeniu usług w oparciu o doświadczony zespół inżynierów, klient ma pewność, że jego biznes będzie miał zapewniony odpowiednio wysoki poziom wsparcia ze strony IT przy znacznym obniżeniu kosztów.

Zakład Systemów Komputerowych posiada bogate doświadczenie w projektach dotyczących ochrony zasobów sieciowych, przeprowadzaniu audytów i testów bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Do świadczonych przez nas usług outsourcingu informatycznego zalicza się przejęcie bieżącego zarządzania środowiskami aplikacyjnymi oraz wykorzystywanej przez nie infrastruktury (np. serwery, pamięci masowe, sieci).

Outsourcing jest synonimem strategicznej współpracy korzystnej dla obu stron. Fundamentalnym elementem porozumienia jest gwarancja wysokiego poziomu jakości usług oraz metody ich pomiaru i oceny.

Zlecenia na zasadzie outsourcingu pozwalają przedsiębiorstwu skoncentrować się na jego zasadniczej działalności, aby zdobyć przewagę konkurencyjną i osiągnąć większe zyski. Outsourcing stanowi strategiczne narzędzie biznesowe, które przyczynia się do szybszego wzrostu korzystającej z niego firmy.

Zlecenie zewnętrzne gwarantuje nieprzerwane wdrażanie najnowszych, najbardziej zaawansowanych i rozwijających się technologii bez ryzyka utraty doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników własnej działalności.

INTEGRACJA TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o

ul. Babińskiego Józefa 62a; 30-393 Kraków

tel. 12 269 24 22

fax 12 269 27 20

 

 

Administratorem przetwarzanych danych

osobowych jest ZSK sp. z o.o.