Systemy inteligentnego budynku

Sterowanie infrastrukturą budynkową jest łatwe, poprawia komfort użytkowania i prowadzi do oszczędności.

Systemy inteligentnego budynku
Budynki posiadają rozbudowaną infrastrukturę wewnętrzną naszpikowaną różnorodnymi systemami, urządzeniami i instalacjami technicznymi. Do ich administrowania konieczne są informatyczne systemy zarządzania. Profesjonalnie zaprojektowana, wykonana i zarządzana infrastruktura budynku tworzy bezpieczne i komfortowe środowisko pracy, ułatwia zarządzanie obiektem jak również jego obsługę i serwis, a także oszczędza zużycie mediów. Pod względem praktycznym, systemy zarządzania budynkiem mają na celu pełną kontrolę wszystkich instalacji. Pod względem ekonomicznym takie rozwiązanie zapewnienia obniżenie kosztów związanych z eksploatacją obiektów. Ponadto, gwarantuje szybki przepływ informacji pomiędzy systemami i skracają czas reakcji na zagrożenia. System zarządzania budynkiem (BMS- Building Management System) umożliwia łatwe i spójne zarządzanie poszczególnymi elementami instalacji co pozwala zaoszczędzić czas i redukować koszty.

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie

 

Priorytetem każdego przedsiębiorstwa powinno być zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych wewnątrz firmy jak i ochrona osób w niej pracujących. Aby spełnić te wymagania miejsce pracy pracowników powinno być wyposażone w spójny system bezpieczeństwa. Odpowiedzią na powyższe zapotrzebowanie jest System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Na System Zarządzania Bezpieczeństwem składają pomniejsze systemy bezpieczeństwa wzajemnie z sobą powiązane.

System Kontroli Dostępu

Ten system znajduje głównie zastosowanie w biurowcach i instytucjach. Jego podstawą może być albo zaawansowany system personalizacji (oparty np. o rozpoznawanie twarzy), albo system czytników kart magnetycznych, bądź chipowych. W tym pierwszym przypadku, o ile sam system personalizacji jest złożony, o tyle sprawa wygląda prosto, a mianowicie w przypadku, gdy np. do jakiegoś pomieszczenia mają dostęp osoby zarządzające budynkiem, system rozpoznawania osób informuje system kontroli dostępu kim jest osoba chcąca otworzyć drzwi, a jeśli nie jest to osoba z kręgu osób zarządzających budynkiem, to nie zostanie jej zwolniona blokada drzwi. W przypadku drugim system, na podstawie informacji zawartych na karcie, sprawdza kim jest dana osoba i czy ma ona dostęp do danego pomieszczenia - jeśli nie posiada dostępu, to system nie pozwoli na otwarcie drzwi.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oparty jest na czujkach wykrywających ruch w strefie objętej ich działaniem. W przypadku wykrycia ruchu czujki przekazują zarejestrowany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od tego, jak jest zaprogramowana, przekaże sygnał powiadamiający o intruzie na obszarze obiektu chronionego. Dzięki zintegrowaniu szerokiej gamy czujników i detektorów takich, jak chociażby detektor ruchu, możliwa jest reakcja systemu na próby włamania, jak np. stłuczenie szyby w oknie, przekroczenie wyznaczonej linii czy wdarcie się intruza do zastrzeżonego obszaru. Przykładem takiej reakcji może być automatyczne poinformowanie ochrony obiektu czy też policji o zaistniałych okolicznościach, uruchomienie syren alarmowych mających odstraszyć intruza i zwrócenie uwagi ew. przechodniów. Przez cały ten czas działa system monitoringu złożony z szeregu kamer i czujników. System ten rejestruje wydarzenia zachodzące na terenie budynku, co może się przydać np. policji, ale również czynnie wspomaga system alarmowy.

System telewizji dozorowej

Bezpieczeństwo to również sprawnie działający systemy telewizji obserwacyjnej, umożlwiający nie tylko pomagający zidentyfikować informujące personel oraz służby bezpieczeństwa o ewentualnym zagrożeniu. Czasami w celu łatwiejszego znalezienia sprawcy łączy się systemy SSWiN i CCTV, powodując np. włączanie nagrywania w momencie wykrycia zagrożenia przez czujkę systemu alarmowego. Ponadto zmiana parametrów pola obrazu kamery może wyzwolić alarm SSWiN. System telewizji dozorowej zazwyczaj stosuje się jako uzupełnienie innych zabezpieczeń elektronicznych.

System Sygnalizacji Pożaru

System sygnalizacji pożarowej (SSP) - zbiór współdziałających elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Jednym z głównych zadań SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na zawiadomienie odpowiednich służb, przeprowadzenie ewakuacji budynku i skuteczną ochronę ludzi i mienia.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

W razie wykrycia pożaru lub innych zagrożeń dla życia lub zdrowia, powinien uaktywnić się Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO). Jego głównym celem jest informowanie znajdujących się w budynku osób o zaistniałym zagrożeniu oraz udzielanie wskazówek dotyczących sposobu ewakuacji. Głównym elementem DSO jest rozbudowany system głośników rozmieszczonych po całym budynku, umożliwiający sprawne przekazywanie informacji.

System Oddymiania

Podczas pożaru równie niebezpieczny jak ogień jest wydzielany dym. Często ofiary pożaru umierają nie od poparzeń lecz od zatrucia dymem lub toksycznymi gazami. W celu przeciwdziałania takim sytuacją w nowoczesnych budynkach montowany jest system oddymiania, zwiększający kontrolę nad wydzielanym dymem poprzez sterowanie elektronicznie otwieranymi klapami dachowymi i kontrolowaniem wentylacji w budynku.

System Gaszenia

System gaszenia pożaru zazwyczaj wykorzystywany jest do gaszenia serwerowni lub małych archiwów. Jego główną funkcją jest uruchamianie stałych urządzeń gaśniczych (zawierających środek gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli) po otrzymaniu sygnału z czujek pożarowych lub ręcznych przycisków uruchamiających „START GASZENIA”. Nowoczesne systemy gaszenia pożaru pozwalają na skuteczne ratowanie sprzętu komputerowego i jednocześnie są bezpieczne dla ludzi.

 

Systemy Audio Video

 

ZSK od wielu lat z powodzeniem integruje systemy audiowizualne w obiektach infrastrukturalnych, edukacyjnych, użyteczności publicznej oraz sektora prywatnego. Zajmujemy się kompleksowo przygotowywaniem dokumentacji projektowej, sprzedażą oraz realizacją inwestycji w dziedzinie Audio-Wideo. Ponadto oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru sprzętu oraz instalacji.

Systemy Audio

W ZSK jesteśmy świadomi, jak ważnym elementem instalacji jest nagłośnienie oraz szereg współpracujących z nim urządzeń. Zapewniamy profesjonalny dobór urządzeń, dopasowany do wymagań klienta oraz możliwości instalacyjnych obiektu. Proponujemy Państwu szeroki asortyment urządzeń takich jak: głośniki naścienne i sufitowe oraz zestawy głośnikowe, wzmacniacze mocy, miksery, procesory i efekty, matryce audio.
Dobieramy profesjonalny osprzęt do systemów nagłośnienia: mikrofony przewodowe i bezprzewodowe, źródła dźwięku (odtwarzacze CD/DVD/BluRay), akcesoria instalacyjne i inne.
Na życzenie klienta wykonujemy projekt oraz realizację na rozwiązaniach dowolnego producenta.

Systemy Video

Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie dostarczania usług wizualnych. Oferujemy nie tylko instalacje sieci telewizji satelitarnej ale także możliwość stworzenia indywidualnego systemu przesyłania obrazu w celach reklamowych lub informacyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w budowaniu sieci telekomunikacyjnych, co pozwala na realizować nawet bardzo zaawansowane projekty.

Projektory i ekrany projekcyjne

Udana prezentacja to nie tylko ciekawy pomysł i jego poprawne opracowanie. Ważny jest również sposób jej przedstawienia – interesujący temat połączony z elementami multimedialnymi, kolor oraz dźwięk – dające pełniejszy przekaz i wywierające pozytywne wrażenie u odbiorcy.

W ofercie ZSK znajdują się projektory kilku rodzajów: multimedialne, do biura, podzielone ze względu na wielkość, mobilność, moc lampy, rozdzielczość, przeznaczenie. Oferujemy w sprzedaży projektory do zastosowań biznesowych i kina domowego oraz dedykowane do zastosowań profesjonalnych.

Nieodzownym elementem każdego zestawu projekcyjnego jest odpowiednio dobrany ekran. W zależności od oczekiwań klienta oraz możliwości projekcyjnych dobieramy ekrany o odpowiednich wymiarach i powierzchni projekcyjnej.

Systemy konferencyjne

W czasach gospodarki globalnej zespoły projektowe, partnerów biznesowych i współpracowników dzielą nawet dziesiątki tysięcy kilometrów. Odpowiednią koordynacją działań oraz sprawna komunikacja to dziś konieczność.

Możliwości, jakie oferuje poczta elektroniczna i telefon okazują się czasami niewystarczające. Regularne spotkania na żywo oraz pełen kontakt to kluczowe elementy sukcesu, jednak podróże generują koszty i wymagają czasu dlatego oferujemy nowoczesne systemy konferencyjne przesyłające krystalicznie czysty obraz i dźwięk, co pozwala prowadzić wygodne rozmowy pomimo dużych odległości.

Signal management

Proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązania z zakresu przełączania sygnałów AV. Zapewniamy pełne wsparcie inżynierskie na etapie projektu oraz realizacji. Dzięki szerokiemu zakresowi urządzeń dostępnych w naszej ofercie, budujemy systemy dokonujące dowolnych operacji na sygnałach analogowych (VGA/RGB, S-video, composite video, audio) oraz cyfrowych (DVI, HDMI, SDI, S/PDIF). W ofercie posiadamy m. in.: matryce wideo i audio, przełączniki, skalery, extendery, procesory czy też interfejsy sygnałowe.

Proponowane przez nas systemy do zarządzania sygnałami AV znajdują zastosowanie w obiektach edukacyjnych, infrastrukturalnych, centrach konferencyjnych oraz budynkach mieszkalnych.

Digital signage

To cyfrowa dystrybucja multimedialnych treści poprzez centralnie zarządzaną sieć wyświetlaczy. Sieć narrowcastingowa, to inaczej sieć dynamicznej komunikacji cyfrowej (digital dynamic signage), którą porównać można do prywatnego kanału telewizyjnego skierowanego do osób znajdujących się poza domem.

Możliwość ukierunkowania (targetowania) przekazu oraz efekt zaskoczenia odbiorcy, nie spodziewającego się otrzymania dynamicznego przekazu, powodują, że sieci narrowcastingowe bardzo skutecznie wpływają na zachowania odbiorcy. Obecność nośników w punkcie podejmowania decyzji jest wielkim atutem narrowcastingu, ponieważ umożliwia on badanie w czasie rzeczywistym relacji pomiędzy np. przekazem reklamowym a decyzją zakupową. Dlatego właśnie specjaliści od reklamy widzą w narrowcastingu, a nie broadcastingu (TV, radio) nowe, bardziej skuteczne narzędzie komunikacji z klientem.

Każda sieć narrowcastingowa składa się z trzech podstawowych elementów:

 - Software (oprogramowanie do zdalnego zarządzania obrazem);
 - Hardware (terminale odgrywające oraz wyświetlacze);
 - Content (produkcja wyświetlanej treści).


Software

ZSK oferuje rozwiązania Nexcom, Cayin Technology, Eveo. W zależności od wymagań funkcjonalnych stawianych sieci narrowcastingowej, stosujemy różne warianty rozwiązań dla poszczególnych sektorów takich jak: szkolnictwo, handel, transport, szpitale, banki, instytucje rządowe. Wdrażamy zarówno proste systemy off-line (kiosk informacyjny) jak również rozbudowane systemy centralnie, zdalnie zarządzane.


Hardware

Do stworzenia sieci dynamicznej komunikacji cyfrowej niezbędne jest posiadanie komputerów/playerów oraz wyświetlaczy cyfrowych. Jako wyświetlacze cyfrowe mogą być zastosowane monitory LCD, CRT, projektory, ekrany plazmowe lub ekrany LED. Nasza firma jest przedstawicielem wielu producentów sprzętu, dlatego możemy oferować naszym klientom wysoką jakość za rozsądną cenę.

Content

Sukces funkcjonowania sieci narrowcastingowej zależy w dużej mierze od rodzaju wyświetlanej treści. Komunikat musi uwzględniać specyficzne miejsce (punkt handlowy) oraz sytuację w jakiej znajduje się odbiorca komunikatu (ruch). Przekaz musi być krótki i sugestywny.

 

Rozwiązania audio-video

 
POLYCOM

Oferujemy rozwiązania POLYCOM w zakresie przesyłania obrazu i dźwięku.
 
 
 
EXTRON ELECTRONICS

W swojej ofercie posiadamy rozwiązania EXTRON ELECTRONICS w zakresie systemów Audio-Video.
 
 
 
MONACOR INTERNATIONAL


Dostarczamy systemy nagłośnieniowe PA oraz systemy monitoringu przeznaczone dla dużych obiektów użyteczności publicznej w oparciu o technologię i sprzęt MONACOR INTERNATIONAL.
 
System kontroli warunków środowiskowych

 

Klimatyzacja i wentylacja powietrza w obiektach budowlanych odgrywa bardzo ważną rolę. Decyduje o komforcie pracy i wypoczynku. Realizowane rozwiązania w zakresie klimatyzacji i wentylacji w sposób ciągły odświeżają i regulują powietrze utrzymując określoną temperaturę w określonych pomieszczeniach. Przykładem zastosowania może być reakcja systemu na zbyt niską temperaturę w danym pomieszczeniu, polegająca na podgrzaniu tylko i wyłącznie tego konkretnego pomieszczenia. System może działać także odwrotnie, tzn. w przypadku zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniu może podjąć kroki mające na celu jej obniżenie do odpowiedniej wartości.

Utrzymywanie stabilnej temperatury i wilgotności nie tylko poprawia komfort pracy pracowników ale jest też niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania maszyn. Precyzyjna kontrola warunków środowiskowych jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej serwerowni, praktycznie niezbędnej w każdym małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie.

Producenci z którymi współpracujemy, realizując inwestycje w zakresie systemów słaboprądowych i silnoprądowych:
Delta Controls, Schneider Electric , EATON, HAGER,TYCO, Zettler, Polon, Schrack, Esser, Kantech, KADE, Satel, Galaxy, R&M, MMC, Novus, Samsung, Dahua, Hikvision, Bosch, Ambient.

INTEGRACJA TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o

ul. Babińskiego Józefa 62a; 30-393 Kraków

tel. 12 269 24 22

fax 12 269 27 20

 

 

Administratorem przetwarzanych danych

osobowych jest ZSK sp. z o.o.