Instalacje elektryczne

Nowoczesne budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej wymagają sprawnie działających instalacji elektrycznych i systemów ochrony przed wyładowaniami elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne
 

W naszej ofercie znajdują się:


Instalacje dedykowanych sieci zasilających

 

Dedykowana instalacja zasilająca to odrębna, wydzielona instalacja elektryczna, przeznaczona do zasilania wyznaczonej grupy urządzeń. Instalacja taka jest nieodzownym elementem budowanego okablowania strukturalnego. Dedykowane instalacje zasilające, budowane są jako sieci wydzielone od pozostałej części instalacji elektrycznej.

 

Instalacje dla obiektów użyteczności publicznej

 

Projektujemy instalacje umożliwiające użytkownikom prawidłowe i wygodne użytkowanie energii elektrycznej. Planujemy rozkład instalacji i przewidywane obciążenia, biorąc pod uwagę liczbę obwodów, przekroje przewodów i wyposażenie w gniazda i wypusty.

 

Badania i pomiary urządzeń i instalacji

 

Każda instalacja podczas montażu, po wykonaniu lub modernizacji i przebudowie, powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania przepisów dotyczących instalacji. Nowoczesna aparatura pomiarowa oraz oprogramowanie komputerowe do sporządzania dokumentacji pozwalają nam na profesjonalne przeprowadzenie pomiarów i sporządzenie dokumentacji zgodnie z najwyższymi standardami.

 

Projektowanie instalacji elektrycznych

 

Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów elektrycznych, instalacji inteligentnych, teletechnicznych jak również wykonywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

 

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

 

Projektujemy kompleksowe rozwiązania ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej zapewniające bezawaryjne i niezawodne działanie urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych.

 

Rozdzielnice

 

Projektujemy i wykonujemy zespoły urządzeń elektroenergetycznych składających się z aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej wraz z całym osprzętem elektrycznym i mechanicznym.

Producenci z którymi współpracujemy, realizując inwestycje w zakresie systemów słaboprądowych i silnoprądowych:
Delta Controls, Schneider Electric , EATON, HAGER,TYCO, Zettler, Polon, Schrack, Esser, Kantech, KADE, Satel, Galaxy, R&M, MMC, Novus, Samsung, Dahua, Hikvision, Bosch, Ambient.


Systemy słaboprądowe i silnoprądowe
 

Producenci z którymi współpracujemy:

DELTA CONTROLS


SCHNEIDER ELECTRIC

EATON 
 
 
HAGER


TYCO

ZETTLER
 
 
 
POLON-ALFA
SCHRACK SECONETESSER

 
 
 
KANTECH
KADE


SATEL

 
 
 
HONEYWELL


Reichle & De-Massari


Multimedia Connect

 
 
 
NOVUS

SAMSUNG


DAHUA

 
 
 
HIKVISION


BOSCH


AMBIENT SYSTEM

INTEGRACJA TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o

ul. Babińskiego Józefa 62a; 30-393 Kraków

tel. 12 269 24 22

fax 12 269 27 20

 

 

Administratorem przetwarzanych danych

osobowych jest ZSK sp. z o.o.