Certyfikaty

Nasze kompetencje zostały potwierdzone poprzez:

- Certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001
- Certyfikat systemu jakości: AQAP 2110
- Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji: ISO 27001
- Certyfikat zarządzania środowiskowego: ISO 14001

- Koncesja MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

- Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (0283H).

- Uprawnienia projektowe stopnia 1-4.

- Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

- Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia stwierdzające, że ZSK sp. z o.o. posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych do klauzuli "poufne" włącznie.

- Certyfikaty techniczne producentów, autoryzacje handlowe i serwisowe naszych partnerów.

Posiadamy kancelarię niejawną oraz akredytowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego system teleinformatyczny, w którym mogą być wytwarzane, przetwarzane i przechowywane informacje niejawne do klauzuli "poufne" włącznie. 
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Udostępniamy następujące dokumenty:

Polityka jakości
Polityka bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
Polityka środowiskowa

               

Jesteśmy autoryzowanym partnerem:

        Extreme        
 
                                   
 
           Schrack Seconet    VEEAM    Netgear          

INTEGRACJA TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o

ul. Babińskiego Józefa 62a; 30-393 Kraków

tel. 12 269 24 22

fax 12 269 27 20

 

 

Administratorem przetwarzanych danych

osobowych jest ZSK sp. z o.o.