Instytut Nauk Geologicznych UJ

Wykonaliśmy instalacje słaboprądowe, za przeszło 2 mln zł, w budynku Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

INTEGRACJA TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o

ul. Wadowicka 12; 30-415 Kraków

tel. 12 269 24 22

fax 12 269 27 20

 

 

Administratorem przetwarzanych danych

osobowych jest ZSK sp. z o.o.