Budynek NASK

Zakład Systemów Komputerowych ZSK sp. z o.o. kierował pracami integracji kluczowych systemów z dziedziny instalacji elektrycznych, teletechnicznych i alarmowych w budynku NASK w Warszawie.

INTEGRACJA TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o

ul. Wadowicka 12; 30-415 Kraków

tel. 12 269 24 22

fax 12 269 27 20