Q Hotel Kraków

Zakład Systemów Komputerowych ZSk sp. z o.o. wykonał prace instalacyjne dla Q Hotel Kraków.

Umowa obejmowała wykonanie:

* Instalacji elektrycznej wysoko i niskoprądowej
* Instalacji BMS
* Systemy alarmu pożarowego
* Dźwiękowego systemu ostrzegawczego
* Trafostacji i rozdzielni niskiego napięcia

INTEGRACJA TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o

ul. Babińskiego Józefa 62a; 30-393 Kraków

tel. 12 269 24 22

fax 12 269 27 20

 

 

Administratorem przetwarzanych danych

osobowych jest ZSK sp. z o.o.