Synchrotron Solaris

Zakład Systemów Komputerowych ZSK sp. z o.o.  zaprojektował i wykonał dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris systemy BMS, okablowania strukturalnego, telewizji przemysłowej, alarmu pożarowego oraz kontroli dostępu.

Wykonano projekty wykonawcze i dokumentacje powykonawcze oraz zrealizowano następujące instalacje:

 

- Okablowania strukturalnego wraz z doborem urządzeń aktywnych

- Automatyki pomieszczeń

- Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki central wentylacyjno-klimatyzacyjnych

- Sterowania urządzeniami klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania i chłodzenia

- Monitoringu zużycia mediów

- BMS, z integracja systemów automatyki z systemami alarmu pożarowego i telewizji dozorowej

- Zintegrowanego systemu automatyki pomieszczeń, w tym systemu sygnalizacji włamania i napadu

- Telewizji dozorowej

- Systemu sygnalizacji włamania i napadu

- Przeciwwłamaniowe i kontroli dostępu

- Wykrywania i sygnalizacji pożaru

- Systemów bezpieczeństwa (LMS)

- Telewizji użytkowej i satelitarnej

- System nagłaśniania przewodowego (PAS)

- Przyłącza teletechnicznego

- Audiowizualne (w tym urządzeń)

- Systemu wideokonferencyjnego

 

W ramach osobnych zadań został dostarczony  sprzęt sieciowy i komputerowy oraz zaprojektowano i wykonano następujące instalacje technologiczne wspierające prace samej maszyny synchrotronowej i linii badawczych:

 

- Okablowanie strukturalne

- Zasilanie energetyczne

- Okablowanie RF i specjalne

- Instalacja systemu bezpieczeństwa ludzi i maszyny

- Instalacja wody technologicznej

- Instalacja sprężonego powietrza

 

INTEGRACJA TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o

ul. Babińskiego Józefa 62a; 30-393 Kraków

tel. 12 269 24 22

fax 12 269 27 20

 

 

Administratorem przetwarzanych danych

osobowych jest ZSK sp. z o.o.