Auditorium Maximum UJ w Krakowie

W 2007 roku wykonaliśmy w budynku Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagielońskiego kompleksowo instalacje sieci bezprzewodowej całego budynku oraz system wideokonferencji na salach audytoryjnych.

INTEGRACJA TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o

ul. Babińskiego Józefa 62a; 30-393 Kraków

tel. 12 269 24 22

fax 12 269 27 20

 

 

Administratorem przetwarzanych danych

osobowych jest ZSK sp. z o.o.