Wydział Inżynierii Środowiska PK

Wykonaliśmy instalację elektryczną oraz niskoprądową dla inwestycji pod nazwą:

„Termomodernizacja budynku nr 10-19 Wydziału Inżynierii Środowiska oraz prace remontowe i inwestycyjne dostosowania budynku do obowiązujących przepisów i podnoszące standard użytkowania obiektu Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 Kraków”

Wartość umowy przekroczyła 3 700 000 zł.

INTEGRACJA TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o

ul. Babińskiego Józefa 62a; 30-393 Kraków

tel. 12 269 24 22

fax 12 269 27 20

 

 

Administratorem przetwarzanych danych

osobowych jest ZSK sp. z o.o.