Złoty Integrator

Złoty Integrator Systemów Budynkowych Schneider Electric

Zakład Systemów Komputerowych ZSK sp. z o. o. otrzymał status Złotego Integratora Systemów Budynkowych Schneider Electric

na rok 2016.

INTEGRACJA TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o

ul. Wadowicka 12; 30-415 Kraków

tel. 12 269 24 22

fax 12 269 27 20

 

 

Administratorem przetwarzanych danych

osobowych jest ZSK sp. z o.o.