Instalacje elektryczne

Nowoczesne budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej wymagają sprawnie działających instalacji elektrycznych i systemów ochrony przed wyładowaniami elektromagnetycznymi.
W naszej ofercie znajdują się:

Instalacje dedykowanych sieci zasilających

  Dedykowana instalacja zasilająca to odrębna, wydzielona instalacja elektryczna, przeznaczona do zasilania wyznaczonej grupy urządzeń. Instalacja taka jest nieodzownym elementem budowanego okablowania strukturalnego. Dedykowane instalacje zasilające, budowane są jako sieci wydzielone od pozostałej części instalacji elektrycznej.

Instalacje dla obiektów użyteczności publicznej

  Projektujemy instalacje umożliwiające użytkownikom prawidłowe i wygodne użytkowanie energii elektrycznej. Planujemy rozkład instalacji i przewidywane obciążenia, biorąc pod uwagę liczbę obwodów, przekroje przewodów i wyposażenie w gniazda i wypusty.

Badania i pomiary urządzeń i instalacji

  Każda instalacja podczas montażu, po wykonaniu lub modernizacji i przebudowie, powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania przepisów dotyczących instalacji. Nowoczesna aparatura pomiarowa oraz oprogramowanie komputerowe do sporządzania dokumentacji pozwalają nam na profesjonalne przeprowadzenie pomiarów i sporządzenie dokumentacji zgodnie z najwyższymi standardami.

Projektowanie instalacji elektrycznych

  Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów elektrycznych, instalacji inteligentnych, teletechnicznych jak również wykonywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

  Projektujemy kompleksowe rozwiązania ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej zapewniające bezawaryjne i niezawodne działanie urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych.

Rozdzielnice

  Projektujemy i wykonujemy zespoły urządzeń elektroenergetycznych składających się z aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej wraz z całym osprzętem elektrycznym i mechanicznym. Producenci z którymi współpracujemy, realizując inwestycje w zakresie systemów słaboprądowych i silnoprądowych: Delta Controls, Schneider Electric , EATON, HAGER,TYCO, Zettler, Polon, Schrack, Esser, Kantech, KADE, Satel, Galaxy, R&M, MMC, Novus, Samsung, Dahua, Hikvision, Bosch, Ambient.
Systemy słaboprądowe i silnoprądowe
Producenci z którymi współpracujemy: