Certyfikaty

Nasze kompetencje zostały potwierdzone poprzez:

– Certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001
– Certyfikat systemu jakości: AQAP 2110
– Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji: ISO 27001
– Certyfikat zarządzania środowiskowego: ISO 14001

– Koncesja MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

– Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (0283H).

– Uprawnienia projektowe stopnia 1-4.

– Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

– Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia stwierdzające, że ZSK sp. z o.o. posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych do klauzuli „poufne” włącznie.

– Certyfikaty techniczne producentów, autoryzacje handlowe i serwisowe naszych partnerów.

Posiadamy kancelarię niejawną oraz akredytowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego system teleinformatyczny, w którym mogą być wytwarzane, przetwarzane i przechowywane informacje niejawne do klauzuli „poufne” włącznie. 
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Udostępniamy następujące dokumenty: